Loading...

Choose language:   English | Català | Castellano

Loading

Home

Welcome to the CAOS website

The Computer Architecture & Operating Systems Department (CAOS) of the Universitat Autònoma de Barcelona is involved in academical activities (MSc-PhD, engineering and undergraduate) and research. The staff of the group is composed by about 50 people.


13a convocatòria per a la selecció personal investigador en formació (PIF)

13th call for trainee research staff positions

Obert el període de presentació de candidatures a les beques de doctorat en el departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. / Call for Ph.D. positions at Computer Architecture and Operating Systems Department is now open.

Nombre de beques / Number of grants: 7


Beques

Becas

Grants

Perfil

Profile

1

Enginyeria de rendiment en visió per computador aplicada a la conducció autònoma.

Ingeniería de rendimiento en visión por computador aplicada a la conducción autónoma.

Performance engineering on embedding vision for autonomous driving.

Provisional resolution

1

Seguretat en Sistemes Distribuïts.

Seguridad en Sistemas Distribuidos.

Security in Distributed Systems.

Provisional resolution

1

Predicció de prestacions per a aplicacions paral·leles en Computadors d'Altes Prestacions (CAP).

Predicción de prestaciones para aplicaciones paralelas en Computadores de Altas Prestaciones (CAP).

Performance prediction for parallel aplications in High Performance Computing (HPC).

Provisional resolution

1

Eines i metodologia d'anàl·àlsis i sintonització d'aplicacions paral·leles .

Herramientas y metodología de análisis y sintonización de aplicaciones paralelas.

Tools and methodologies for parallel application analysis and tuning.

Provisional resolution

1

Computació paral·lela aplicadaaa la simulació de models basats en agents.

Computación paralela aplicada a la simulación de modelos basados en agentes.

Parallel computing applied to Agent-Based Simulation

Provisional resolution

2

Enginyeria de rendiment en aplicacions mediambientals d'altes prestacions.

Ingeniería de rendimiento en aplicaciones medioambientales de altas prestaciones.

Performance engineering of HPC environmental applications

Provisional resolution


Les bases generals de la convocatòria es poden trobar a / General bases of the call can be found at:

bases generals de la convocatòria // General bases of the call


Presentació de la documentació fins el dia 12 de Juny de 2015 / Deadline for documentation delivery: 12th of June 2015.


Tota la documentació ha de ser enviada per correu electrònic a l'adreça / Documentation must be sent to: d.arquitectura.computadors@uab.cat

Indiqueu clarament en el vostre e-mail a quin perfil apliqueu / Please indicate to which profile you are applying.


Podeu trobar les bases detallades de la convocatòria en el següent document / Detailed call bases can be found in the following document: Català // Castellano // EnglishThe Universitat Autònoma de Barcelona is placed in Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, 15 Km. from Barcelona) ( Access to UAB ).

mosaic1 mosaic2 mosaic3
mosaic6 mosaic5 mosaic4

Quick news:

image Francisco Cruz Mencía
Segundo accésit ACIA 2012 (Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial)

More information

image Francisco Cruz Mencía
Segundo accésit ACIA 2012 (Associació Catalana d’Intel·ligència...

image PhD Thesis Lecture Claudia Andreina Rosas Mendoza
Performance Improvement Methodology based on Divisible Load Theory for Data Intensive Applications.

More information

image PhD Thesis Lecture Claudia Andreina Rosas Mendoza
Performance Improvement Methodology based on Divisible Load Theory for Data...

image PhD Thesis Lecture Roberto Carlos Solar Gallardo
Particionamiento y Balance de Carga en Simulaciones Distribuidas de Bancos de Peces.

More information

image PhD Thesis Lecture Roberto Carlos Solar Gallardo
Particionamiento y Balance de Carga en Simulaciones Distribuidas de Bancos de...

image PhD Thesis Lecture Andrés Cencerrado Barraqué
Methodology for Time Response and Quality Assessment in Natural Hazards Evolution Prediction

More information

image PhD Thesis Lecture Andrés Cencerrado Barraqué
Methodology for Time Response and Quality Assessment in Natural Hazards...

image Concesión de premios extraordinarios
Computación de Altas Prestaciones

More information

image Concesión de premios extraordinarios
Computación de Altas Prestaciones

image Doctorado en Computación de Altas Prestaciones
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación y Ciencia

More information

image Doctorado en Computación de Altas Prestaciones
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación y Ciencia


rss [valid rss]

universitat autònoma de barcelona

Mencion MEC de calidad 2004
Valid XHTML 1.0 Strict